Innreise til USA

Ved innreise til USA, skal man søke om innreisetillatelse. Dette skjer gjennom ESTAs hjemmeside. Her skriver man inn personlige opplysninger, og MÅ være gjort senest 72 timer før avgang. Det koster $21 for denne innreisetillatelsen og får godkjenning med det samme. En ESTA er gyldig i 2 år. Vi anbefaler at man printer ut kvitteringen, og tar denne med på reisen. Har man anmerkning på rullebladet, kan man ikke søke på denne måten, men skal i stedet kontakte den amerikanske ambassaden.

Under flyturen vil man få utlevert et skjema, hvor man blant annet skal skrive inn forskjellige opplysninger om formålet med sitt opphold, adressen på det første hotell mv. Disse opplysninger skal avleveres til immigrasjonsmyndighetene, før man kan dra videre inn i det amerikanske landet.

Søk om ESTA ved å klikke på bildet under: